• Úvod
 • Speciálně pedagogické centrum
 • Vady řeči (VŘ)

Vady řeči

Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti, žáky a studenty s vadou řeči při ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě – Zábřehu je školské poradenské zařízení, které poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, a to na základě žádosti žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení Ostravy, Frýdku – Místku a Nového Jičína. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Služby jsou zaměřené na podporu  vzdělávání dětí a žáků s vadou řeči. Služby SPC pro vady řeči zabezpečují psychologové, speciální pedagožky – logopedky. 

Naše služby:

 • vyhledávání klientů s vadou řeči
 • komplexní speciálně pedagogickou, logopedickou, psychologickou a sociální diagnostiku žáka s vadou řeči
 • komplexní vyšetření řeči
 • reedukace řečových vad, logopedické péče dětem předškolního a školního věku
 • zmapování zařízení (MŠ, ZŠ) poskytujících logopedickou péči
 • dopomoc při vytváření logopedických pracovišť na školách
 • zpracování odborných podkladů a posudků pro:
  • zařazování klientů do školského systému
  • odklad povinné školní docházky
  • návrhy na integraci v MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ
  • asistenta pedagoga
 • poradenskou, konzultační a metodickou činnost
 • krizové intervence
 • poskytujeme odborné informace týkající se výchovy a vzdělávání dětí a žáků s vadou řeči
  • legislativa týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů s vadou řeči
  • tvorba IVP (Individuální vzdělávací plán)
  • účast asistenta pedagoga
  • odborná literatura, www odkazy zabývající se vadou řeči
  • kontakty na odborné klinické pracovníky zabývající se vadou řeči v rámci  spádové oblasti – klinický logoped, foniatr, ORL, psychiatr, psycholog, neurolog, aj.
 • pomoc při volbě dalšího směrování klienta po ukončení povinné školní docházky
 • sociálně právní poradenství (dávky sociální podpory, příspěvky, apod.)
 • umožňujeme praxe studentů středních a vysokých škol
 • koordinaci činností s poradenskými pracovníky škol a ostatními poradenskými zařízeními
 • osvětová a přednášková činnost
 • zapůjčování odborné literatury

 Typy péče:

 • ambulantní  - klient dochází do SPC
 • terénní - výjezdy do předškolních a školních zařízení, rodin apod. 

Objednávky služeb přijímáme:

 • přes on-line formulář 
 • na  telefonech  596 768 131 nebo 723 026 353 v době  od  pondělí do pátku v čase 7:00 – 15:30 hod.
 • písemně na adresu SPC pro vady řeči, Kpt. Vajdy 1A, Ostrava – Zábřeh, 700 30

Základní informace

Zřizovatel: MS kraj
IČO: 619 89 274
ZŠ: 596 746 805
ŠD: 734 266 546
E-mail: info@zskptvajdy.cz
  ZSVaj@po-msk.cz
SPC - 596 768 131
E-mail: spc@zskptvajdy.cz
Jídelna: 596 746 804
ID Datová schránka: 53cf73y

Kde nás najdete

Adresa: Kpt. Vajdy 2656/1a, Ostrava-Zábřeh, 700 30

 

 

 

                                                        Ochrana osobních údajů

Kalendář akcí

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30