• Úvod
 • Speciálně pedagogické centrum
 • PAS

Speciálně pedagogické centrum pro PAS

Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra (PAS) při ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě – Zábřehu je školské poradenské zařízení, které poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, a to na základě žádosti žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení na území celého Moravskoslezského kraje. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Služby jsou zaměřené na podporu  vzdělávání žáků s autismem. Služby SPC pro PAS zabezpečují dva psychologové, pět speciálních pedagogů, z nichž jeden je zároveň koordinátorem poradenských služeb pro klienty s PAS v Moravskoslezském kraji a jedna sociální pracovnice – viz sekce „Kontakty“.

Naše služby:

 • vyhledávání klientů s PAS
 • komplexní speciálně pedagogickou, psychologickou a sociální diagnostiku žáka s autismem
 • zpracování odborných podkladů a posudků pro:
  • zařazování klientů do školského systému
  • odklad povinné školní docházky
  • integraci v MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ
  • přechod na jiný vzdělávací program
  • asistenta pedagoga
 • poradenskou, konzultační a metodickou činnost
 • účast na rodičovských skupinách, které mj. mohou  řešit varianty  výchovných problémů, sourozenecké vztahy apod.
 • krizové intervence, řešení problémového chování
 • nácviky sociálních dovedností
 • poskytujeme odborné informace týkající se výchovy a vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra:
  • legislativa týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů s PAS
  • strukturované učení
  • tvorba IVP (Individuální vzdělávací plán)
  • účast asistenta pedagoga
  • odborná literatura, www odkazy zabývající se PAS
  • kontakty na odborné klinické pracovníky zabývající se PAS v rámci  Moravskoslezského kraje – psychiatr, psycholog, neurolog, klinický logoped, aj.
 • pomoc při volbě dalšího směrování klienta po ukončení povinné školní docházky
 • sociálně právní poradenství (dávky sociální podpory, příspěvky, apod.)
 • umožňujeme praxe studentů středních a vysokých škol
 • koordinaci činností s poradenskými pracovníky škol a ostatními poradenskými zařízeními
 • osvětová a přednášková činnost
 • zapůjčování odborné literatury a seznamování s www odkazy zabývajícími se problematikou poruch autistického spektra

Typy péče:

 • ambulantní  - klient dochází do SPC
 • terénní - výjezdy do předškolních a školních zařízení, do stacionářů, rodin apod.

Objednávky služeb přijímáme:

 • přes on-line formulář „Žádost o vyšetření“
 • na  telefonech  596 768 131 nebo 723 026 353 v době  od  pondělí do pátku v čase 7:00 – 15:30 hod.
 • písemně na adresu SPC pro PAS, Kpt. Vajdy 1A, Ostrava – Zábřeh, 700 30

Základní informace

Zřizovatel: MS kraj
IČO: 619 89 274
ZŠ: 596 746 805
ŠD: 734 266 546
E-mail: info@zskptvajdy.cz
  ZSVaj@po-msk.cz
SPC - 596 768 131
E-mail: spc@zskptvajdy.cz
Jídelna: 596 746 804
ID Datová schránka: 53cf73y

Kde nás najdete

Adresa: Kpt. Vajdy 2656/1a, Ostrava-Zábřeh, 700 30

 

 

 

                                                        Ochrana osobních údajů

Kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31